Vi kan hjelpe med prosjektering, total enterprise og utføring av følgende: Næringsbygg, Offentlige bygg, Landbruksbygg, Boligprosjekter og Vann og Avløp.

En samarbeidspartner

Vi bygger ikke bare bygg, men også relasjoner, som har vært en sentral del av vår virksomhet helt siden starten. Vår lokale tilhørighet og kjennskap til markedet gjør oss til en stabil leverandør.

Foruten å være en leverandør man kan stole på, legger vi stor vekt på å være en viktig samarbeidspartner for våre kunder. Vi skal veilede og gi råd, samtidig som vi skal kunne utveksle tanker med kunden, for å oppnå en optimal løsning. Dette legger grunnlaget for langvarige kunderelasjoner, der det fokuseres på en åpen kommunikasjon slik at kundens interesser blir ivaretatt på best mulig måte.
Godkjentforansvarsrett_50x50
Vi er godkjent av Statens bygningstekniske etat innenfor ansvarsrett. Dette er et kvalitetsstempel som gir deg en ekstra trygghet som forbruker av håndverkstjenester. Det gir også betydelig mindre papirarbeid i forbindelse med byggeprosjekter.
MyraLite

Byggeskikksprisen 2003 og 2004.

Vi ble tildelt Molde Kommunes byggeskikkspris i 2003 for Myrabakken 1 og i 2004 for utvidelsen av Gildehallen på Romsdalsmuseet.
God leveringsevne handler ikke bare om å levere kvalitet. Det handler også om å holde det man lover. Vi tar våre kunder seriøst og lange kunderelasjoner er basert på samarbeid og tillit.
For å få et bra resultat er det viktig å jobbe sikkert, og vi har fagfolk som står for kvaliteten, samt det riktig utstyr for å utføre trygge oppdrag. Trygghet og trivsel på arbeidsplassen er en helt klar forutsetning for å kunne levere kvalitet.
For oss er det å levere i forhold til avtale svært viktig for å oppnå tillit. Kundene skal dermed vite hva de får, og det betyr å levere det som er avtalt og forventet, både når det gjelder pris, tid og kvalitet.