Hjem

Vi kan hjelpe med prosjektering, total enterprise og utføring av følgende: Næringsbygg, Offentlige bygg, Landbruksbygg, Boligprosjekter og Vann og Avløp

Kontakt oss på

epost: post@kleivebetong.no

telefon: 991 24 700

Ny hjemmeside er under utvikling