Tjenester

Næringsbygg – Offentlige bygg – Landbruksbygg – Bolig Prosjekter – Vann og Avløp

Kompetanse gir kvalitet

I løpet av den tiden vi har vært i markedet har vi utført flere ulike prosjekter i forhold til næringsbygg og bygg for det offentlige. Dette gjør at vi er fleksible og har stor bredde i vår kompetanse, slik at vi kan ta på oss de fleste typer oppdrag innen disse fagområdene. Våre medarbeidere har lang fartstid i bransjen og bidrar med sterk fagkunnskap gjennom hele byggeprosessen. 

Vi har i tillegg lang erfaring med prosjektstyring, og kombinert med en god dialog med kunden kan vi skreddersy en løsning som er tilpasset kundens ønsker og behov. Vår kompetanse gir trygghet, og våre oppdrag er kvalitetssikret i alle ledd. Ved å sikre kvaliteten hele veien, opprettholder vi den gode leveringsevnen våre kunder forventer.

Holder det vi lover

God leveringsevne handler ikke bare om å levere kvalitet. Det handler også om å holde det man lover. Vi tar våre kunder seriøst og lange kunderelasjoner er basert på samarbeid og tillit. For oss er det å levere i forhold til avtale svært viktig for å oppnå tillit. Kundene skal dermed vite hva de får, og det betyr å levere det som er avtalt og forventet, både når det gjelder pris, tid og kvalitet.

Trygge og engasjerte medarbeidere

For å få et bra resultat er det viktig å jobbe sikkert, og vi har fagfolk som står for kvaliteten, samt det riktig utstyr for å utføre trygge oppdrag. Trygghet og trivsel på arbeidsplassen er en helt klar forutsetning for å kunne levere kvalitet. Dette vil gi engasjerte medarbeidere og er et viktig ledd i kvalitetssikringen. Fokus på HMS er dermed en naturlig del av vår virksomhet.

Bedre enn sitt beste

Selv om man er gode i det man gjør, kan man alltid bli bedre. Med andre ord kan man alltid bli bedre enn sitt beste. Vi vil levere det beste til våre kunder gjennom å kontinuerlig være oppdaterte på vår kompetanse og metoder. Vi skal være en bedrift som følger utviklingen i bransjen, men samtidig vil vi alltid ha fokus på det som har blitt vårt kjennetegn – gode kunderelasjoner og godt håndverk.